Pismo Święte

Pismo Święte

sobota, 5 stycznia 2013

Niedziela Objawienia Pańskiego, ślepcze przejrzyj!


Liturgia Słowa Objawienia Pańskiego

Iz 60,1-6 Ps 72 Ef 3,2-3.5-6 Mt 2,1-12

Dzisiaj wraz z całym Kościołem obchodzimy Uroczystość Objawienia Pańskiego, popularnie zwanych Trzech Króli. Ze świętowaniem tej uroczystości znane są różne zwyczaje np. poświęcenie kadzidła i kredy w Kościele czy od niedawna znane Orszaki Trzech Króli, które przedstawiają ich historię. Imiona Trzech Króli nie są podane w Piśmie Świętym, ale tradycja chrześcijańska tak ich nazwała. Związane to może być z innym zwyczajem pisania na drzwiach domu K+M+B, co oznacza nie tylko imiona Trzech Króli, ale z języka łacińskiego tłumaczy się jako Christus Mansionem Benedicat, czyli Chryste błogosław temu domowi. Dlatego tak często w tym okresie kapłani odbywają wizytę duszpasterską, modląc się i błogosławiąc domy.

Dzisiejsza Liturgia Słowa jest pobudzająca. Izajasz mówi „Podnieś oczy wokoło i popatrz” (Iz 60,4). Żeby coś zobaczyć to trzeba się ruszyć. Logiczne. I co wg Izajasza mam zobaczyć? „Ponad tobą jaśnieje Pan, i Jego chwała jawi się nad tobą” (Iz 60,2). Fascynujące. Tylko, że obite o uszy i chyba za bardzo do tego się przyzwyczaiłem. Przecież to takie powszednie i powszechne. I pewnie na kontemplacji takiego obrazu by się skończyło, gdyby nie św. Paweł, który zachwyca mnie dzisiaj. W pierwszych słowach mówi: „Przecież słyszeliście” (Ef 3,2). No tak, tyle kazań, nauk, katechez usłyszałem w swoim życiu i się zastanawiam czy chociaż trochę się nawróciłem? A Jezus pierwsze słowa jakie powiedział w Ewangelii św. Marka to: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” (Mk 1,15). Człowiek ma te przywarę, że przyzwyczaja się i nie bardzo lubi zmiany. Dlatego każdy człowiek, który nie chce zmian, podobny jest do dzisiejszego Heroda z Ewangelii. „Skoro to usłyszał król Herod, przeraził się”, a później dokonał rzezi dzieci, niewiniątek. Boże, dziękuje Ci, że nie chce być, jak Herod, ale że chce się zmieniać!

            Tymczasem Jezus przyszedł na ziemię po to, aby wszystkim ukazać się, jako Zbawiciel. Prorok Izajasz mówi: „pójdą narody do twojego światła, królowie do blasku twojego wschodu” (Iz 60,3). Światło jest ważne, ono pomaga roślinom wzrastać, żyć. Podobnie jest z życiem duchowym, musi być w nim światło, światło Boga w modlitwie, w czytaniu Pisma Świętego, musi być światło Ducha Świętego. Dzisiaj jednak zbyt często człowiek woli ciemność… Dlatego zwycięża w człowieku duch materializmu i relatywizmu, z przez to zanika w człowieku życie i wyczucie duchowe. A co robi Bóg i Jego światło? Podpowiada dzisiaj psalmista: „Za dni jego zakwitnie sprawiedliwość, i wielki pokój. Wyzwoli bowiem biedaka, który Go wzywa, i  ubogiego, co nie ma opieki. Zmiłuje się nad biednym i ubogim, nędzarza ocali od śmierci.” (Ps 72). W człowieku, gdy jest żywy duch, jest pokój, człowiek jest spokojny, bo wie, że żyje zgodnie z Jego wolą; nie ma strapień, bo wierzy, że Bóg się o wszystko zatroszczy i wie, że nie zginie, bo Bóg daje życie i to życie wieczne.

Ci trzej Królowie, zwani także Mędrcami symbolizują wszystkie narody ziemi, narody pogańskie. Paweł dopowiada w drugim czytaniu: „poganie już są współdziedzicami i współczłonkami Ciała” (Ef 3,6). Każdy z nas jest powołany do świętości i realizowania jej w swoim życiu, nie w wielkich rzeczach, jak się to często kojarzy. Ale w małych – bycie świętym w swojej pracy wraz z innymi współpracownikami, w szkole wraz ze znajomymi z klasy i całej szkoły, w swoim domu wraz z całą rodziną. To jest trudne, nie wątpię, zwłaszcza gdy wokoło coś denerwuje, coś nie wychodzi. Dlatego w tych wszystkich wydarzeniach odnaleźć muszę swoją drogę do Betlejem i ucieszyć się, jak Mędrcy ze spotkania z Jezusem. O bycie świętym w każdym dniu, proszę Cię Panie! A co Słowo, Bóg kieruje dzisiaj do Ciebie?

Błogosławionego Nowego Roku 2013!

Brak komentarzy: