Pismo Święte

Pismo Święte

niedziela, 20 kwietnia 2014

WIELKANOC 2014


Oto są bowiem święta paschalne, w czasie których zabija się prawdziwego Baranka, a Jego krew poświęca domy wierzących.
Tej właśnie nocy Chrystus skruszywszy więzy śmierci, jako zwycięzca wyszedł z otchłani. Nic by nam przecież nie przyszło z daru życia, gdybyśmy nie zostali odkupieni!

(Orędzie wielkanocne, Exultet)


Kochani!

Nie ma Go tu! Zmartwychwstał! (Mt 28, 6), usłyszały niewiasty idące namaścić Umarłego. Cała Jerozolima była zdumiona. Jezus żyje! Rozbrzmiewa echem głos Kościoła od tamtego dnia. Moc Chrystusa przemienia wszystko. Całe stworzenie odnowione w Jego blasku żyje nowym życiem, człowiek odzyskał utraconą godność, a świat napełnił się pokojem.
Radując się ze Zmartwychwstania naszego Pana, Mistrza i Zbawiciela, życzę, aby Zmartwychwstały Chrystus obudził w nas to, co jeszcze uśpione, ożywił to, co już martwe; niech światło Jego słowa prowadzi nas przez życie do wieczności. Niech Zmartwychwstanie Pańskie, które niesie odrodzenie duchowe,  napełni Księdza Proboszcza spokojem i wiarą, da siłę w pokonywaniu trudności  i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość...

Damian Ziemba 


Rzeszów, Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego A.D.2014